SIBIU HOME  |   CONTACT  |   SERVICII  |   WEB DESIGN  |   WEB HOSTING  |   DIGITAL PHOTOGRAPHY  |   SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)  |   INTERNET CONSULTING
Comuna Altana

  • Current rating: 5.6 ( voturi)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
5.6 (11 voturi)
Loading


Situată în Podişul Hârtibaciului, pe DJ 106, cam la jumătatea distanţei dintre Sibiu şi Agnita, comuna Alţâna, având o suprafaţă de 83,32 km.p. şi o populaţie de peste 1.700 de locuitori (împreună cu celelalte două sate arondate, Beneşti şi Ghijasa de Sus) a fost atestată documentar la 1291.
Menţionată iniţial sub numele de “Olchona”, aşezarea, întemeiată practic de două familii de greavi (conţi), sub dominaţia cărora s-a aflat ani în şir, a reprezentat una dintre cele mai mari comunităţi săseşti din scaunul Nocrich. De fapt, o legendă spune că, primii saşi care au ajuns pe aceste meleaguri erau conduşi ce zece greavi. Cei zece greavi au ţinut, la un moment dat, un sfat , cu intenţia de a-şi boteza aşezarea, fiecare dintre aceştia dorind să-i dea propriul nume. Până la urmă, ei au decis ca respectiva onoare să-i fie acordată celui mai harnic, celui care va munci aici cu mai mult spor. A fost însă imposibil să se facă departajarea, aşa că, în final s-a hotărât ca localitatea să se numească “Alzen” (All Zehn), care înseamnă “toţi zece”. Alţâna a fost locuită însă din perioada eneolitică, din acea vreme datând cele două topoare de cupru cu braţele în cruce, descoperite în vatra satului. Tot pe teritoriul localităţii s-a găsit, în 1886, într-un vas de lut, datând din epoca târzie a bronzului, un depozit de bronzuri compus din:cinci seceri de bronz(patru cu mâner îndoit şi una cu buton), şapte brăţări ornamentate, un buton, o spirală de sârmă, o placă mică de bronz, fragmentul unui ac cu cap sferic ornamentat, perle de chihlimbar şi fragmente de ceramică.

Biserica lutherană, cel mai important obiectiv turistic local, a fost iniţial o bazilică romanică din secolul al XIII-lea, cu trei nave şi cinci travee, din care se mai păstrează atât navele cât şi traveea corului. Un relief încastrat în peretele vestic al navei sudice, care îl înfăţişează pe Iisus cu un nimb crucifer şi binecuvântând era, poate, la origine o cheie de boltă a vechiului cor. În pod se mai văd încă ferestrele romanice ale navei centrale, înguste, în arc frânt, din vitralii colorate. În perioada gotică edificiul a fost transformat într-o biserică-sală, când i-a fost adăugată traveea poligonală a altarului. Vechiul turn clopotniţă a fost demolat în 1853, pentru ca după alţi cinci ani să fie ridicat actualul turn. Cristelniţa din anul 1404 este una dintre cele mai valoroase piese gotice de acest fel din Transilvania şi poartă inscripţia: “Anno domini millessimo CCCCIII tempore regis Sigismundi”. În paramentul sudic al corului se păstrează o placă votivă din anul 1575, dedicată infantei lui Jacobus şi Euphrosine Paleologus. Fortificaţia bisericii are două curtine care încercuiesc clădirea. Ea este de plan oval şi a fost prevăzută cu patru turnuri, în direcţia celor patru puncte cardinale. Turnul de est, devenit ulterior simplu depozit de slănină, a fost iniţial turn de poartă, având intrare boltită şi hersă, în timp ce turnul din nord s-a prăbuşit în 1914. În secolul al XVI-lea, curtina a fost amplificată înspre est cu o a doua incintă poligonală. În centrul de comună se regăseşte una dintre cele mai vechi şcoli din România, atestată documentar la 1488.

Dintre personalităţile locale se detaşează Jacobus Paleologus, urmaş al dinastiei împăraţilor bizantini, cel care în 1574 s-a refugiat la Alţâna, pentru a scrie opera “Disputatio scholastica”. De asemenea, în localitate s-a născut şi Adolf Gottschling (1841-1918), unul dintre pionierii meteorologiei.

Cod postal Altana: 557005
Articol realizat de Ion GIRNOD pentru www.sibiul.ro
Ai ceva de comentat ?