SIBIU HOME  |   CONTACT  |   SERVICII  |   WEB DESIGN  |   WEB HOSTING  |   DIGITAL PHOTOGRAPHY  |   SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)  |   INTERNET CONSULTING
Comuna Boita

  • Current rating: 2.5 ( voturi)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2.5 (32 voturi)
Loading


Cea mai “tânără” comună din judeţul Sibiu, Boiţa, a luat fiinţă în anul 2004, după desprinderea din oraşul Tălmaciu, în urma dorinţei exprimate prin referendum de către localnicii care au dorit, în acest fel să repună în drepturile sale istorice, aşezarea. Chiar dacă are o suprafaţă de numai 10. 037 ha. şi o populaţie de circa 1700 locuitori, comuna este una încărcată de istorie.

Denumirea străveche a aşezării, ”poarta lui Traian” îşi are orgintea în faptul că, în imediata apropiere, se află pasul Turnu Roşu unde, încă din secolul al XV-lea s-a derulat negoţul între Transilvania şi Ţara Românească. Boicenii erau cei care deţineau exclusivitatea tranzacţiilor cu animale, ulterior până în Imperiul Austro-Ungar, întrucât aveau controlul asupra trecătoarei. De menţionat că aşezarea datează încă de pe vremea dacilor, săpăturile arheologice localizând aici urmele unui castru roman din secolul al II-lea, al Legiunii a XIII-a Gemina, fortificaţia romană “Caput Stenarum”, precum şi Turnul Spart.

Chiar dacă în prezent este închis vizitatorilor, de o deosebită importanţă turistică rămâne Castelul Turnu Roşu, a cărei denumire provine de la faptul că zidurile au fost vopsite în roşu cu sângele turcilor învinşi de către români şi saşi într-o bătălie, din 1493, pe când aceştia se retrăgeau spre Ţara Românească. Situat în defileul ce îi poartă numele, acesta a fost menţionat pentru prima oară într-un document regal din 1453. Important loc de vamă într-o regiune strategică în care mai existau cetăţile de la Tălmaciu şi Lotrioara, fortificaţia principală este turnul-locuinţă cu plan rectangular, cu latura de 14 metri, ridicat pe patru niveluri şi având ferestre înguste de tragere pentru armele de foc. Al doilea turn, de formă hexagonală, cu laturile de 7 metri, datează din ultima treime a secolului al XV-lea şi se leagă printr-un zid de turnul ridicat chiar pe marginea drumului construit la începutul secolului al XVIII-lea (actuala şosea Sibiu - Rm. Vâlcea) . Acest turn a fost reconstruit din temelii în cursul secolului trecut. În secolele XVIII-XIX, la castelul Turnul Roşu se proceda la reţinerea în carantină a călătorilor şi a vitelor care veneau din Muntenia, în scopul prevenirii epidemiilor.

Biserica ortodoxă cu hramul"Adormirea Maicii Domnului" este un edificiu compus din pronaos, naos, cu “hore” laterale şi absidă principală. Deasupra navei se ridică o cupolă pe tambur. Biserica a fost ctitorită de obştea satului fiind construită de meşterul sibian Andreas Kremer în anii 1813-1822.

Colecţia etnografică este organizată, din 1970, în cinci săli din cadrul căminului cultural. Aici sunt expuse piese cu valoare istorică şi etnografică ce ilustrează viaţa economică şi spirituală a locuitorilor din zonă. Cuprinde unelte legate de creşterea vitelor, păstorit, tăierea şi prelucrarea lemnului, obiecte de uz casnic, ceramică, textile. Cimitirul eroilor din primul război mondial este situat chiar lângă şosea. La Boiţa funcţionează o şcoală, o grădiniţă, două spitale de psihiatrie şi o carieră de piatră la Lotrioara.

Aşezarea prezintă o particularitate inedită; de peste o jumătate de secol fumatul pe stradă este interzis, printr-o dispoziţie a legislativului local în vigoare şi astăzi. Hotărârea în speţă a fost impusă, după ce, din cauza curenţilor de aer, ţigări aruncate la întâmplare au produs incendii devastatoare în comună, soldate cu pierderi de vieţi omeneşti şi importante pagube materiale.


Articol realizat de Ion GIRNOD pentru www.sibiul.ro
Ai ceva de comentat ?