SIBIU HOME  |   CONTACT  |   SERVICII  |   WEB DESIGN  |   WEB HOSTING  |   DIGITAL PHOTOGRAPHY  |   SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)  |   INTERNET CONSULTING
Comuna Mosna

  • Current rating: 6.2 ( voturi)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
6.2 (38 voturi)
Loading


Cu o populaţie de peste 3.200 de locuitori (incluzându-i şi pe cei din satele aparţinătoare, Alma Vii şi Nemşa), comuna Moşna, străbătută de valea omonimă, a fost, încă de la întemeiere, una dintre cele mai prospere aşezări din zona Târnavelor.
Situată în nordul judeţului Sibiu, la 10 km. distanţă de Mediaş (cu care alături de Biertan s-a aflat în competiţie, timp de două secole şi jumătate, pentru statutul de centru zonal), localitatea a fost atestată documentar în anul 1283. Atunci apare menţionat, pentru prima oară, numele preotului din Moşna (Petrus) ceea ce confirmă existenţa unei biserici pe respectivele meleaguri.

Fiind puternic susţinută financiar de către comunitatea săsească, aici a fost ridicată între anii 1480-1486, una dintre cele mai frumoase biserici-hală din Transilvania, de construcţia căreia s-a ocupat celebrul pietrar din Sibiu, Andreas Lapicida. Biserica Evanghelică-Lutherană şi zidurile de fortificaţie, înalte de 10 m, au fost vizitate de-a lungul vremii de o serie de personalităţi, între care şi moştenitorul coroanei britanice, prinţul Charles de Wales.

Pe raza localităţii, în care se împleteşte armonios relieful deluros, înalt, cu cel având forme joase, reprezentat de văi seculare şi lunci propice cultivării cerealelor şi a viţei-de-vie, a fost descoperit un tezaur de monede imperiale romane, datând din secolele I-III, precum şi o fortificaţie de pământ din secolul al XIII-lea. Paleta floristică şi faunistică este, la Moşna, una extrem de variată. Astfel, vegetează la un loc fagul, carpenul, gorunul, frasinul, plopul şi pinul, iar dintre vieţuitoare cele mai răspândite sunt mistreţul, cerbul, căprioara, vulpea, mierla neagră şi cocostârcul.

Remarcabilă este, la Moşna şi activitatea culturală. Încă din secolul al XIX-lea aici au fost constituite formaţii artistice, atât româneşti cât şi săseşti. De asemenea, de un mare succes se bucură fanfara locală săsească, prezentă la absolute toate serbările din cadrul comunităţii. Şi viaţa economico-socială a aşezării este una foarte activă, cu toate că resursele naturale sunt insuficient exploatate. Având în vedere că este o zonă ecologică, Moşna oferă o serie de oportunităţi în domeniul apicol, viticol, al colectării, prelucrării şi valorificării produselor de origine animală, al creşterii melcilor.

La Moşna şi-a petrecut o parte din viaţă şi şi-a desfăşurat activitatea cunoscutul cărturar şi revoluţionar paşoptist, Stephan Ludwig Roth.
Articol realizat de Ion GIRNOD pentru www.sibiul.ro
Ai ceva de comentat ?