SIBIU HOME  |   CONTACT  |   SERVICII  |   WEB DESIGN  |   WEB HOSTING  |   DIGITAL PHOTOGRAPHY  |   SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)  |   INTERNET CONSULTING
Comuna Orlat

  • Current rating: 9.9 ( voturi)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
9.9 (27 voturi)
Loading


Una dintre cele mai vechi aşezări din Mărginimea Sibiului, comuna Orlat este situată la 17 km vest de Sibiu, în Depresiunea Cibinului, la confluenţa râurilor Cibin şi Săcel, respectiv a pârâului Orlăţel.
De numele comunei se leagă viaţa şi activitatea unor personalităţi importante ale României, din perioada antebelică şi postbelică. Aici s-au născut, printre alţii, Julius Bielz (etnograf, colecţionar şi istoric de artă), Ion Pop-Reteganu (folclorist şi scriitor), Octavian Beu (muzicolog), în timp ce scriitorii Ion Agârbiceanu şi Liviu Rebreanu au creat opere de referinţă precum romanele Ion, Ciuleandra şi Crăişorul.

Cu o suprafaţă de 59 km.p. şi o populaţie de circa 3.300 de locuitori, comuna Orlat a fost timp de aproape un secol (1765-1851) sediul Regimentului I de Graniţă, ce păzea hotarele dintre Transilvania şi Ţara Românească. Este o localitate cu o istorie bogată ce a început să fie scrisă încă din perioada feudală. Din acele vremuri datează cetatea descoperită în nord-vestul satului, pe “Dealul Orlatului” (Riesenberg). A fost individualizată mai întâi cetatea de pământ “scurtă”, ce domină malul stâng al râului Săcel, cercetată arheologic în anii 1967-1969. Rezultatul săpăturilor pledează pentru atribuirea cetăţii populaţiei autohtone româneşti, fiind folosită aproximativ între sfârşitul secolului al XI-lea şi mijlocul secolului al XII-lea.
Cetatea “La zid”, este o fortificaţie cu un plan eliptic, având diametrul de circa 240 m, aflată pe un deal, la 3 km vest de Orlat, lângă Halta CFR Sibiel. Săpăturile arheologice din perioada menţionată pledează pentru datarea acestei cetăţi de piatră în perioada cuprinsă între a doua jumătate a secolului al XIII-lea şi secolul al XV-lea. Aici este localizată o parte a castrului Salgo, pomenit în documente la 1322.

Comuna Orlat este o asezare cu numeroase obiective turistice între care se detaşează lăcaşurile de cult, trei la număr. Pe lângă Mănăstirea “Sfânta Treime”, recent construită, există o biserică ortodoxă, precum şi o alta de rit romano-catolic (ctitorită la 1746). Cea mai importantă este Biserica ortodoxă cu hramul “Sf. Nicolae”, ridicată în 1794, edificiu de plan dreptunghiular, cu un turn în vest, cu navă, altar semicircular atât în interior cât şi în exterior. Pronaosul, naosul şi altarul sunt acoperite cu câte o calotă. Din pictura murală executată în anul 1800 de Simion Zugravu s-a păstrat doar cea din calota naosului.

Localitate cu o economie diversificată (industrie textilă, prelucrarea lemnului, construcţii, comerţ, agricultură) comuna Orlat dispune de o serie de pensiuni agroturistice foarte apreciate. Aici s-a cazat însuşi preşedintele României, Traian Băsescu, în cursul vizitelor sale la Sibiu, în anul 2007, atunci când reşedinţa de judeţ avea statut de Capitală Culturală Europeană. În comună există o şcoală generală, o grădiniţă, un muzeu de etnografie şi folclor precum şi două obiective memoriale (o troiţă şi un obelisc ridicate la mijlocul secolului al XX-lea în cinstea eroilor căzuţi pe câmpurile de luptă în timpul celor două războaie mondiale).
Articol realizat de Ion GIRNOD pentru www.sibiul.ro
Ai ceva de comentat ?