SIBIU HOME  |   CONTACT  |   SERVICII  |   WEB DESIGN  |   WEB HOSTING  |   DIGITAL PHOTOGRAPHY  |   SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)  |   INTERNET CONSULTING
Comuna Sura Mica

  • Current rating: 9.7 ( voturi)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
9.7 (43 voturi)
Loading


Întemeiată de coloniştii saşi, comuna Şura Mică a fost atestată documentar în anul 1323. Situată la 11 km nord-vest de Sibiu, pe drumul judeţean modernizat DJ 106 B, Sibiu-Ocna Sibiului, localitatea, străbătută de pârâurile Şura Mică, Ruscior şi Râşnoave, afluenţi ai Cibinului, are o suprafaţă de aproape 50 km.p. şi o populaţie de peste 2.100 locuitori (împreună cu satul aparţinător Rusciori).

Aşezare cu o economie bazată aproape exclusiv pe agricultură, Şura Mică a fost locuită din timpuri imemoriale, vestigiile datând dinaintea Retragerii Aureliene din anul 275. Astfel, în nordul localităţii a fost descoperită o aşezare de tip Coţofeni din epoca bronzului, iar ca descoperire izolată s-a semnalat un topor de piatră datând de la sfârşitul epocii neolitice.
Din “Vechiul Burg” provine un topor-ciocan de aramă din perioada de tranzit spre epoca bronzului, în timp ce din perioada culturii Wietenberg datează aşezarea descoperită pe platoul din vecinătatea cimitirului evanghelic. Din aceeaşi epocă a bronzului au mai fost scoase la lumină piese din ceramică lucrată manual, o piatră de râşniţă şi patru flori de bronz cu câte patru petale.

Tot pe teritoriul comunei au mai fost descoperite un inel roman de aur cu piatră neşlefuită, o fibulă, precum şi urne de incineraţie şi monede romane. Biserica evanghelică este cel mai important obiectiv turistic al localităţii. Iniţial o bazilică romanică, datând din a doua jumătate a secolului al XIII-lea, biserica a fost transformată în anul 1506 într-un edificiu gotic;turnul romanic plasat lateral a fost fortificat. Atunci a fost înlăturată absida cu un altar poligonal, arcul triumfal a primit un arc frânt şi s-au construit ferestrele gotice cu muluri. Nava centrală a primit bolţile în plasă executate din teracotă şi bolţile în cruce pe ogive ale corului şi altarului poligonal. Edificiul păstrează două portaluri gotice în arc frânt precum şi câteva bunuri de inventar:un altar în stil baroc, un grup statuar din lemn policrom (1715), baldachinul amvonului în stil baroc (1777), respectiv două chei de boltă frumos sculptate. În 1780 a fost ridicată de către populaţia română o biserică de lemn.

Şura Mică este locul de origine al familiei de istorici şi scriitori Rill, respectiv Martin şi Hans-Georg. În localitate există o şcoală generală, o grădiniţă precum şi un aşezământ “Nazaret” afiliat Crucii Albastre Internaţionale, destinat doar bărbaţilor dependenţi de alcool, droguri şi medicamente. Cu toate că dispune de utilităţi, zona rămâne una relativ săracă. Din acest motiv motiv, reprezentanţii administraţiei locale a achiziţionat de la persoanele particulare suprafeţe importante de teren pentru a dezvolta proiecte imobiliare, în vederea atragerii investitorilor. Se doreşte crearea unui “cartier rezidenţial” care să includă locuinţe, spaţii comerciale precum şi o grădiniţă cu program prelungit.
Articol realizat de Ion GIRNOD pentru www.sibiul.ro
Ai ceva de comentat ?