SIBIU HOME  |   CONTACT  |   SERVICII  |   WEB DESIGN  |   WEB HOSTING  |   DIGITAL PHOTOGRAPHY  |   SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)  |   INTERNET CONSULTING
Comuna Tilisca

  • Current rating: 3.1 ( voturi)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
3.1 (18 voturi)
Loading


Parte componentă a zonei etnografice Mărginimea Sibiului, comuna Tilişca este situată la 26 km vest de Sibiu, pe un drum modernizat. Deşi prima atestare documentară datează abia din anul 1366, s-a stabilit că perimetrul aşezării a fost locuit cu mult înainte, încă din preistorie.
Cetatea dacică a fost ridicată în secolele II î.d.Chr. – I d.Chr, pe dealul Căţănaş, al cărui platou a fost nivelat până la stânca nativă. Aici au fost construite două turnuri-locuinţă, dintre care unul a fost realizat în tehnica opus quadratum. Se pare că aceasta a fost reşedinţa unui tarabostes , dar după apariţia primului stat dac centralizat şi independent, în timpul lui Burebista şi al lui Decebal, cetatea a fost înglobată în cea de-a doua centură de fortificaţii a nucleului din Munţii Orăştiei. Aici au fost descoperite, în cadrul unor săpături arheologice, 14 matriţe de bronz folosite în monetăria din cetate, unde se reproduceau monede republicane romane şi macedonene.
Cetatea feudală a fost construită de către populaţia românească din zonă, spre mijlocul secolului al XIII-lea. A fost înconjurată de ziduri din piatră şi străjuită de turnuri, păstrate sub formă de ruine abia sesizabile la suprafaţă. Aflată la confluenţa râurilor Negru şi Valea, având o suprafaţă de 60,7 km.p. şi o populaţie de circa 1.700 de locuitori, Tilişca este înconjurată de patru dealuri de înălţime medie (Cetate, Căţănaş, Priboi şi Plaiu).

Printre obiectivele turistice se numără cele două biserici ortodoxe precum şi muzeul etnografic, iar dintre obiectivele memoriale se detaşează monumentul închinat eroilor căzuţi în cele două conflagraţii mondiale. Biserica Ortodoxă cu hramul “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” a fost construită în 1782. Este o biserică de tip triconic, având planul format din turn, pronaos, naos cu “hore” laterale şi absidă. Frescele din interior au fost repictate în ulei în secolul al XX-lea, păstrându-se însă şi câteva scene exterioare din anul 1793. Biserica ortodoxă “Sf. Nicolae”, cunoscută şi sub numele de “Biserica Mică” a fost înălţată, din piatră şi cărămidă, cu sprijin episcopal, în anul 1843, pentru credincioşii de rit greco-catolic. Ulterior ea a fost însă transferată în folosinţa unei parohii ortodoxe. Clădirea are formă longitudinală cu boltă de scândură deasupra naosului şi cu absidă în altar, turnul-clopotniţă fiind ridicat deasupra naosului.

“Muzeul Etnografic” este unul de dată relativ recentă fiind amenajat în anul 2003, într-o casă bătrânească având o singură odaie, în scopul redării tipologiei locale a vieţii şi gospodăriei româneşti. “Monumentul Eroilor Români din Primul şi Al Doilea Război Mondial” este în fapt o cruce de marmură, înaltă de 3 m, dezvelită în anul 1946, pe faţada căreia sunt înscrise numele a 40 de eroi ucişi în timpul celor două războaie mondiale.
La Tilişca turismul rural a cunoscut în ultima vreme o dezvoltare importantă, în prezent aici funcţionând cinci pensiuni agroturistice extrem de solicitate tot timpul anului.
Articol realizat de Ion GIRNOD pentru www.sibiul.ro
Ai ceva de comentat ?