SIBIU HOME  |   CONTACT  |   SERVICII  |   WEB DESIGN  |   WEB HOSTING  |   DIGITAL PHOTOGRAPHY  |   SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)  |   INTERNET CONSULTING

Dr. Ioan Albu: Memoria Epigrafica in Europa Centr. & S-E

"Avem un oras frumos" zicea cineva odata. Hai sa le aratam tuturor ce se poate vedea la noi , pentru ca se poate...

Posts: 2048
Joined: 24.10.2006 14:53
PostPosted: 21.11.2014 12:51
1.

Ioan Albu: MEMORIA EPIGRAFICĂ ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE SUD-EST (EVUL MEDIU ȘI EPOCA PREMODERNĂ). Ed. "ASTRA Museum" Sibiu 2014 (aici:pdf)

Dr. Ioan Albu: The Epigraphic Memory in Central and South-East
Europe in the Middle Ages and Pre-Modern Age


https://www.academia.edu/9038692/MEMORIA_EPIGRAFIC%C4%82_%C3%8EN_EUROPA_CENTRAL%C4%82_%C8%98I_DE_SUD-EST_EVUL_MEDIU_%C8%98I_EPOCA_PREMODERN%C4%82_2014


Pe copertă:

Inscripția ducelui croaților Trpimir (†864)

Gisantul regelui Cazimir III cel Mare (†1370)

Lespedea funerară a voievodului Ștefan cel Mare (1492, †1504)

Acoperământul de mormânt al Mariei de Mangop (†1477)COPERTA față.jpg


COPERTA spate.jpg
CUPRINS

LISTA ILUSTRAȚIILOR..........................................................................................................7

LISTĂ DE ABREVIERI..........................................................................................................13

CUVÂNT ÎNAINTE...............................................................................................................17

1 MEMORIA EPIGRAFICĂ ................................................................................................25

1.1 Inscripție și monument epigrafic .............................................................................28

1.2 Stadiul cercetării epigrafice ......................................................................................32

2 LEGITIMAREA ETERNĂ A MEMORIEI................................................................ .....45

2.1 Ius patronatus, ius inscriptionis et ius sepulturae..................................... ........48

2.2 Bona memoria et fama...............................................................................................52

2.3 Mors gloriosa...............................................................................................................54

2.4 Faptele bune..................................................................................................................60

2.5 Mors repentina.............................................................................................................65

2.6 Defuncții ca prezență socială ..................................................................................68

2.7 Confrerii cu rost funerar...........................................................................................71

2.8 Funcția normativă a monumentelor funerare ........................................... .......74

2.9 Frescele și portretele ctitorilor .............................................................................75

2.10 Cronicile murale.......................................................................................................85

2.11 Discursul narativ......................................................................................................92

3 TRADIȚIA MONUMENTELOR FUNERARE .......................................................109

3.1 Biserica și cimitirul .......................................................................................114

3.1.1 Anonimitatea mormântului ..................................................................... 114

3.1.2 Capele funerare..........................................................................................120

3.1.3 Identitatea mormântului ..........................................................................122

3.2 Biserica și monumentul funerar ................................................................. 124

4 NECROPOLE– GROPNIȚE – LOCI MEMORIAE .............................................. 137

4.1 Bulgaria medievală ........................................................................................141

4.2 Boemia.............................................................................................................150

4.3 Polonia.............................................................................................................154

4.4 Ungaria medievală ........................................................................................160

4.5 Țara Românească ..........................................................................................165

4.6 Moldova...........................................................................................................174

4.7 Croația și Bosnia ............................................................................................183


4.8 Serbia și Herțegovina....................................................................................185

4.9 În pribegie .......................................................................................................187

5 TIPOLOGIA MONUMENTELOR FUNERARE..................................................... 193

5.1 Sarcofage.........................................................................................................194

5.2 Stećci ................................................................................................................199

5.3 Lespedea funerară .........................................................................................202

5.4 Stela funerară .................................................................................................204

5.5 Epitaful– monument funerar..................................................................... 204

5.6 Scutul funerar.................................................................................................208

5.7 Acoperământul de mormânt ....................................................................... 209

5.8 Epitaful ortodox.............................................................................................211

5.9 Placheta de autenticitate..............................................................................213

6 INSCRIPȚIA FUNERARĂ ȘI FORMULARUL SĂU ............................................ 215

6.1 Dispunerea textului epigrafic...................................................................... 216

6.1.1 Inscripția chenarului .................................................................................216

6.1.2 Deviza blazonului......................................................................................220

6.1.3 Inscripția câmpului central – Elogiul .................................................... 221

6.2 Formule introductive....................................................................................225

6.3 Nume - titluri - epitete.................................................................................236

6.3.1 Christianissimus Sceptrifer - Servus Dei -Христѡлюбиви ................. 236

6.3.2 Rex Pannoniae, Wngarino, Ungariae, Hungarorum .......................... 238

6.3.3 Domni și voievozi – господарь-господинь-воевода .......................... 240

6.4 Regi și demnitari: rex- dux - waywoda– socius - comes .................... 247

6.4.1 Regine, prințese, doamne și jupânițe ..................................................... 254

6.4.2 Rol și statut social în mediul urban........................................................ 259

6.4.3 Înrudiri și genealogie................................................................................263

6.5 Formule și fraze de încheiere ...................................................................... 270

6.6 Date și formule de datare .............................................................................271

6.6.1 Lipsa datei...................................................................................................271

6.6.2 Stilul Roman și bizantin –sine anno ..................................................... 271

6.6.3 Stilul Roman augmentat...........................................................................276

6.6.4 Datarea după sărbătorile creștine .......................................................... 276

6.6.5 Era bizantină și Stilul Bizantin - ВЪ ЛѢТО ........................................... 278

6.6.6 Anul, luna, ziua..........................................................................................280

CONCLUZII...........................................................................................................................283

BIBLIOGRAFIE.....................................................................................................................289

Surse primare................................................................................................................289

Surse secundare............................................................................................................295

INDEX.................................................................................................................................324LISTA ILUSTRAȚIILOR

Fig. 1 Harta orientativă a spațiului epigrafic al Europei Centrale și de Sud-Est ............... 24

Fig. 2 Petrus Plebanus și Sf. Walpurga, Cisnădie ..................................................................... 27

Fig. 3 a-b Stephanus Kalmus, desen Fr. Müller (a), stare actuală (b) .................................... 41

Fig. 4 Epitaful domnului Nicolae Alexandru (†1364) .............................................................. 46

Fig. 5 Piatra funerară a lui Johannes de Lula, adoptată de familia Stentzel (1521/1649). 50

Fig. 6 Anonymus, Gesta Hungarorum, f. 1................................................................................53

Fig. 7 Lespedea funerară a regelui Tvrtko II (†1443), fragment apud LP, il. 473 .............. 53

Fig. 8 a-b, Placa funerară a contraregelui Rudolf von Schwaben († 1080), Merseburg ... 55

Fig. 9 Mâna mumificată a lui Rudolf v. Schwaben, Merseburg, tezaur ................................ 55

Fig. 10 Lespedea lui Andrei I, † 1060 ..........................................................................................56

Fig. 11 Gisantul regelui Vladislav III / Ulászló I, 1906, apud Chrubasik ............................. 56

Fig. 12 Encomium al cneazului Lazăr, cca. 1420, apud Михаљчић ..................................... 57

Fig. 13 Lespedea lui Mihnea († 1510) ..........................................................................................58

Fig. 14 Johannes Hutter (†1638) ..................................................................................................58

Fig. 15 Inscripția monumentului Elenei din Zadar (†976), apud Delonga .......................... 60

Fig. 16 Petrus Verebi (†1403), apud LP, il. 25 ...........................................................................61

Fig. 17 Ursula Perneszi (†1500), apud LP, il. 340 ...................................................................... 61

Fig. 18 Lespedea funerară a marelui clucer Radu Buzescu (†1610), apud BCMI IV /1911,
p. 122..................................................................................................................................62

Fig. 19 Transcrierea inscripției slavone de pe lespedea doamnei Elena,apud Iorga,
Inscripțiile, p. 107............................................................................................................63

Fig. 20 Lespedea Elenei Basarab (†1652) ...................................................................................63

Fig. 21 Lespedea funerară de la Arnota a
lui Matei Basarab, facsimil apud BCMI VIII, p.
174.......................................................................................................................................64

Fig. 22 Mihnea (†1510), fragment al inscripției ........................................................................ 65

Fig. 23 Leodegar de Montaignac (†1574) ...................................................................................67

Fig. 24 Lespedea funerară (epitaful) mamei lui H. Petki (†1587) .......................................... 67

Fig. 25 Lespedea primarului sighișorean Georg Jüngling, (†1629), ferula, Sibiu............... 68

Fig. 26 Țarul Ioan Alexandru, Backovo ......................................................................................75

Fig. 27 Fresce cu ctitorii de la Stăneștii Vâlcii, apud BCMI XXIII, fig. 56. ......................... 76

Fig. 28 Cneazul Lazăr și cneaghina Milica, mânăstirea din Ljubostinja,apud Pantelić ... 76

Fig. 29 Ctitorii de la Curtea domnească din Argeș, apud BCMI ........................................... 77

Fig. 30 Mircea cel Bătrân, Cozia, apud BCMI ...........................................................................78

Fig. 31 Chivotul de la Arbore (1502), apud BCMI XXIX (1926), p. 43................................. 79

Fig. 32 Tabloul funerar din arcosoliul de la Arbore (BCMI XXIX, 1926, p.43). ................ 80

Fig. 33 Crucificarea, Johannes de Rozenaw, 1445 (foto: Ovidiu Sopa)................................ 81

Fig. 34 Regii din fresca lui Johannes de Rozenaw, Sibiu, 1445 (foto: Ovidiu Sopa) .......... 82

Fig. 35 Donatorii încadrează scena Vir Dolorum, fresca sibiană, 1445. .............................. 82

Fig. 36 Rudolf III de Hachberg-Sausenberg (†1428), biserica din Lörrach-Rötteln .......... 83

Fig. 37 Otto III de Hachberg (cca. 1445), Capela Margaretei, domul din Konstanz .......... 83

Fig. 38 Vir dolorum și inscripția meșterului Johannes de Rozenaw, 1445 .......................... 84

Fig.39 Cronica murală, Sibiu, 156 .............................................................................................88

Fig. 40 Cronica de la Bucovăț, apud Nicolaescu ....................................................................... 89

Fig. 41 Cronica de la Bucovăț în transcrierea lui Stoica Nicolaescu,facsimil .................... 90

Fig. 42 Epitaful Margarethei Haller, 1566, Bis. Sf. Maria Sibiu............................................. 91

Fig. 43 Elena din Zadar, reconstituire, apud Delonga............................................................. 92

Fig. 44 Inscipția abatesei Vekenega (†1111), apud Jackson p. 303, il. 12. ........................... 93

Fig. 45 Inscripția canonicului de Strigoniu, Guilelmus, cca. 1200, apud LP, il 243. .......... 94

Fig. 46 Lespedea canonicului de Strigoniu, Guilelmus, cca. 1200, apud LP, il 244. ........... 95

Fig. 47 Inscripția funerară a lui Gulielmus, facsimil apud Jackson, p. 135 ......................... 95

Fig. 48 Obeliscul despotului Stefan (†1427)...............................................................................97

Fig. 49 Transcriere apud Biljana Misic.......................................................................................97

Fig. 50 Transcriere apud Biljana Misic.......................................................................................98

Fig. 51 Radu de la Afumați, biserica episcopală din Curtea de Argeș, apud BCMI ....... 101

Fig. 52 Lespedea marelui clucer Albul Golescu (†1574), mân. Vieroși, apud BCMI ...... 102

Fig. 53 Piatra de mormânt a stolnicului Stroe Buzescu, Stănești (Vâlcea), 1601, apud
Brătulescu .......................................................................................................................104

Fig. 54 Portretul voievodului Petru Cercel, mân. Căluiu, apud Iorga, Domnii, p. 69 ..... 107

Fig. 55 Sarcofagul principelui Apafi, apud Doroftei, p. 249................................................ 108

Fig. 56 Piatră funerară Cisnădie –„Gehonesstein” ............................................................... 117

Fig. 57 Faha, apud Azzola...........................................................................................................118

Fig. 58 Irschen, apud Azzola......................................................................................................118

Fig. 59 Cisnădie.............................................................................................................................118

Fig. 60 Lespezi funerare, mânăstirea Roda, apud Azzola ..................................................... 118

Fig. 61 a-b Lespezi funerare decorate cu spadă, Sandomierz, apud Florek. ..................... 120

Fig. 62 Planul mormintelor bis. ev. Sibiu, apud Neugeboren.............................................. 123

Fig. 63 Planul mormintelor bis. ev. Sibiu, ISH........................................................................124

Fig. 64
Constitutiones ratione taxae sepulturarum, 1581, U V, Nr. 976, ANS (recto) ... 135

Fig. 65 Cenotaful lui Rudolf IV, apud MA, IV, pl. II............................................................. 137

Fig. 66 Desen al lespezii lui Ștefan cel Mare, apud Kozak ................................................... 138

Fig. 67 Ansamble funerare protobulgare, apud Fiedler, p. 155, fig. 1................................ 141

Fig. 68 Biserica princiară din Pliska, apud Fiedler, p. 179, fig. 6........................................ 142

Fig. 69 Inscripții-călărețul de la Madara (705-707), apud Fiedler, p. 203, fig. 14 .......... 143

Fig. 70 Inscripția lui Omurtag (822?), apud Бешевлиев, fig. 26 ....................................... 144

Fig. 71 Lespedea lui Dimitrie, 943.............................................................................................145

Fig. 72 Inscripția de pe lespedea lui Dimitrie, 943................................................................. 146

Fig. 73 Cupa lui Sivin, mare jupan al Bulgariei..................................................................... 147
_____________________________________________________Alte Scrieri Dr. Ioan Albu in colectia ACADEMIA EDUCATIONALA ULBSibiu

https://ulbsibiu.academia.edu/IoanAlbu
CUPRINS TEXT (Copy-paste) Script-ul o sa-l aranjez cât se poate de repede...acum ma dor ochiiGeorg Schoenpflug von Gambsenberg

Return to Sibiul Vechi

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron