SIBIU HOME  |   CONTACT  |   SERVICII  |   WEB DESIGN  |   WEB HOSTING  |   DIGITAL PHOTOGRAPHY  |   SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)  |   INTERNET CONSULTING
Klagenfurt | Oras infratit cu Sibiu

Capitala statului federal Carintia (Austria) , oraşul Klagenfurt, cu o populaţie de circa 100.000 de locuitori, are o istorie bogată, de peste opt secole. Aşezarea este recunoscută ca loc ideal de petrecere a vacanţelor montane, dispunând la periferie, de 23 castele dar şi de numeroase parcuri, iar ca o curiozitate a oraşului, Worthersee este considerat a fi cel mai cald lac alpin din Europa.

KlangenfurtParafarea relaţiilor bilaterale dintre Sibiu şi Klagenfurt a avut loc la data de 16 septembrie 1996 prin semnarea Cartei de Înfrăţire. Părţile au convenit asupra intensificării cooperării în multiple domenii de activitate. În cel economic, s-a decis sprijinirea persoanelor fizice şi juridice în vederea dezvoltării industriei locale şi a comerţului prin investiţii dar şi prin cooperarea directă între intreprinderi, respectiv între firmele mici şi mijlocii. În acest sens au fost organizate, în cele două oraşe, expoziţii şi târguri menite a-i pune în contact pe oamenii de afaceri.

În domeniul protecţiei mediului înconjurător a fost elaborată o strategie pe termen mediu, privind prevenirea şi combaterea cauzelor de natură să prejudicieze echilibrul ecologic al celor două localităţi.

Klagenfurt

În limita bugetelor avute la dispoziţie, s-a hotărât parteneriate pentru extinderea şi perfecţionarea căilor de transport, în special a celor rutiere, precum şi a telecomunicaţiilor.
Schimburile culturale au avut drept scop colaborarea între asociaţii şi ansambluri artistice, instituţii şi organizaţii culturale, precum şi contacte între oameni de cultură şi de artă. Colaborarea între şcolile de toate gradele şi categoriile, s-au axat pe schimburi reciproce între elevi, studenţi, cadre didactice şi cercetători, în primul rând prin elaborarea şi tratarea unor teme comune. Între acestea e vorba de însuşirea celor două limbi (română şi germană) atât în cadrul programelor şcolare cât şi în afara acestora. Schimburile directe de sportivi, specialişti şi echipe a reprezentat un alt domeniu al colaborării dintre cele două oraşe.

 Klagenfurt


Med EliteAi ceva de comentat ?