SIBIU HOME  |   CONTACT  |   SERVICII  |   WEB DESIGN  |   WEB HOSTING  |   DIGITAL PHOTOGRAPHY  |   SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)  |   INTERNET CONSULTING
Satul Apoldu de Sus

  • Current rating: 6.7 ( voturi)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
6.7 (5 voturi)
Loading


Numit şi Apoldu Mare, unul dintre cele două sate componente ale oraşului Miercurea Sibiului (alături de Dobârca), situat în Podişul Secaşelor, a fost atestat documentar la 1272, atunci când regele Ladislau al IV-lea a donat o moşie lui Paulus plebanus de Apoldya.
Patru secole şi jumătate mai târziu (1734), împăratul Carol al VI-lea, aparţinând dinastiei de Habsburg, a deportat pe aceste locuri, din sudul Austriei, o parte a celor peste 800 de protestanţi (numiţi landleri) ce trecuseră la confesiunea evenghelică lutherană.

Aşezarea a fost însă locuită din neolitic, de când datează o serie de vestigii, descoperite în vatra satului. Astfel, în anul 1843, în pădurea de la sud de sat numită “Dumbrava”, lângă un pârâu de munte, a fost găsit un lanţ de aur compus din 18-20 de verigi cu capete în formă de şerpi, datând din epoca fierului, asemănătoare verigilor de la Toteşti (Hunedoara).
La “Râpa Vrăbiilor” s-a descoperit în 1860, un tezaur de 500 de denari republicani de argint, dataţi din ultimele două secole Î. Chr, o secure de amfibolit de mărime mijlocie lustruită, fragmente de ceramică neagră lustruită, o brăţară de aur de forma unei luntrişoare, zece monede dace de argint şi o drahmă. De asemenea au fost identificaţi tumuli (movile artificiale conice sau piramidale din pământ sau din piatră, înălţate deasupra mormintelor) provenind din a doua epocă a fierului.

În epoca romană se presupune că Apoldu de Sus a fost o importantă aşezare civilă, fiind identificate substrucţii de ziduri cu mortar, reliefuri şi inscripţii funerare, dar şi cărămizi, unele dintre ele cu ştampila Legiunii a XIII-a Gemina, alături de vase ceramice, amfore, monede, bare de aur. În sudul localităţii, pe malul estic al pârâului Borschof ce curge spre sat, a fost descoperită o necropolă romană de incineraţie, împreună cu fragmente ceramice datând din epoca prefeudală.

Până la începutul secolului al XIX-lea a existat o biserică romanică, ridicată în secolul al XIII-lea, înlocuită ulterior printr-un edificiu în stil neoclassic. Reprezentări grafice de epocă redau încă vechiul turn-clopotniţă cu ancadramente geminate romanice la primele două etaje. Iniţial, biserica romanică a fost înconjurată de o curtină ovală şi un mic turn de poartă, în partea de vest. În secolele XVI-XVII, fortificaţia a fost amplificată cu mai multe turnuri, între care se detaşa cel octagonal, prăbuşit în anul 1881. Printre obiectivele turistice de interes local se numără Biserica Evanghelică-Lutherană, monumentul înălţat în memoria erilor căzuţi în timpul celor două războaie mondiale. Apoldu de Sus este locul de naştere al preşedintelui Consiliului Judeţean Sibiu (din 2004), Martin Bottesch. Aşezarea, unde funcţionează şi o şcoală gimnazială, a devenit una de referinţă în întreg judeţul Sibiu prin cramele sale, viticultura fiind una dintre îndeletnicirile tradiţionale ale localnicilor. 
Articol realizat de Ion GIRNOD pentru www.sibiul.ro
Ai ceva de comentat ?