SIBIU HOME  |   CONTACT  |   SERVICII  |   WEB DESIGN  |   WEB HOSTING  |   DIGITAL PHOTOGRAPHY  |   SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)  |   INTERNET CONSULTING
Satul Benesti

  • Current rating: 1.4 ( voturi)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1.4 (9 voturi)
Loading


Localitate componentă a comunei Alţâna, alături de Ghijasa de Sus, satul Beneşti, situat în Podişul Hârtibaciului, pe râul omonim, a fost atestat documentar în anul 1391, iar după alte surse chiar mai târziu, în 1406.
Deşi iniţial a fost sat liber săsesc, din secolul al XVII-lea, acesta a început să fie locuit şi de români. Până în 1876, aşezarea a făcut parte din Scaunul Nocrich, alături de Alţâna, Chirpăr, Fofeldea, Glâmboaca, Hosman, Ilimbav, Marpod, Nocrich, Pelişor, Săsăuş şi Ţichindeal.

Despre această localitate, izvoarele istorice menţionează foarte puţin, cu toate că ea a fost locuită încă de la sfârşitul epocii bronzului, de când datează cele două farfurii de bronz descoperite în vatra satului. De asemenea, a mai fost descoperit un vas de lut cenuşiu din a doua epocă a fierului, iar alte surse menţionează despre existenţa unui vicus. Acesta se află pe malul stâng al Hârtibaciului, la 2 km. amonte de sat, în punctul numit “În Hârliţă”.

La Beneşti există o biserică ortodoxă ctitorită în anul 1810 şi renovată aproape un secol mai târziu, respectiv în 1907, o şcoală cu clasele I-IV şi un oficiu poştal.

Cod postal Banesti: 557006
Articol realizat de Ion GIRNOD pentru www.sibiul.ro
Ai ceva de comentat ?