SIBIU HOME  |   CONTACT  |   SERVICII  |   WEB DESIGN  |   WEB HOSTING  |   DIGITAL PHOTOGRAPHY  |   SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)  |   INTERNET CONSULTINGScoala moderna la Turnu Rosu

Stiri din Sibiu: Educatie Adauga un comentariu »

Recent, la sediul scolii generale din comuna Turnu Rosu, s-a desfasurat con­ferinta de presa prilejuita de finalizarea celui mai mare si important proiect pentru comunitatea locala derulat in ultimii ani: "REPARAŢII ŞCOA­­LĂ ŞI AMENAJARE CENTRALĂ TERMICĂ LA ŞCOALA CU CLASELE I - VIII "MATEI BASARAB ", COMUNA TURNU ROŞU, JUDEŢUL SIBIU ".

Cu acest prilej, primarul comunei, Stelian Istrate, a prezentat celor interesati detaliile acestui proiect si etapele parcurse in cadrul sau (de la efectuarea primelor studii de necesitate si obtinerea primelor avize, pana la prezentarea tuturor lu­crarilor efectuate si evi­dentierea obiectivelor atinse la finalizarea lucrarilor).

Proiectul de reabilitare a Şcolii cu clasele I-VIII " Matei Basarab " din Turnu Rosu a debutat in anul 2006, pornind de la o nevoie reala a comunitatii de a avea o scoala cu conditii decente si de la sansa oferita de programul REGIO, prin AXA PRIORITARĂ 3, DOMENIUL DE INTERVENŢIE 3.4 "Rea­bilitarea, modernizarea, dez­voltarea si echiparea infra­structurii educationale preu­niversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua ".

Durata totala a proiectului (de la idee, pan[ la inche­ierea implementarii) a fost de aproape 5 ani, timp in care s-au parcurs, pas cu pas, mai multe etape (etapa de pregatire a proiectului- 2006-2008, perioada de depunere a cererii de finantare si accep­tare la finantare, pana la sem­narea contractului- 1,5 ani, intre 2008 si 2010, de­rularea efectiva a proiectului- 15 luni).

" Din analiza de nevoi efec­tuata a reiesit faptul ca scoala necesita reabilitari interioare la pardoseala existenta in salile de clasa si coridoare, a scarilor de acces la etaj, la tamplaria usilor si ferestrelor, reabilitarea interioara a salilor de clasa (iluminat, zugraveli), reabilitarea sistemului de incalzire pentru asigurarea confortului termic pe timp de iarna, reabilitarea instalatiilor electrice precum si a ali­mentarii cu apa si gaz metan. De asemenea, aceasta ana­liza a evidentiat faptul ca scoala nu poseda clase dis­ponibile pentru amenajarea unui cabinet de informatica, cabinet necesar pentru dobandirea abilitatilor elevilor in a utiliza calculatorul. Spatiul identificat, posibil de a fi amenajat ca laborator, a fost propus a se crea prin man­sardarea podului din zona casei scarii ", a spus primarul Stelian Istrate.

Dupa ce s-a realizat Studiul de Fezabilitate si achizitio­narea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si dotare unitate de invatamant scolar Matei Basarab ", la faza studiu de fezabilitate (care a fost ulterior avizata de Inspectoratul Judetean in Constructii Sibiu), au fost obtinute toate avizele si autorizatiile necesare (E-ON GAZ, S.C. ELECTRICA TRAN­SILVANIA SUD S.A., AUTO­RITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, INSPECTORATUL DE STAT iN CONSTRUCŢII - FILIALA SIBIU, AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA ME­DIU­LUI SIBIU, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI, Certificat de urbanism, Certificat de urbanism pentru actualizarea SF, Dovada de luare in evi­denta la Consiliul Judetean Sibiu). Apoi, a urmat faza de pregatire tehnica si achi­zitionare a proiectului tehnic de investitii, semnarea con­tractului cu MDLPL pentru finantarea cheltuielilor de obtinere a proiectului tehnic, aprobarea acestuia in Con­siliul Local Turnu Rosu si formarea si instruirea echi­pei de proiect.

Dupa perioada de infor­mare si publicitate asupra continutului proiectului, a fost contractata executia lucrarilor (s-a organizat o achizitie pu­blica) si s-a selectat firma ce va efectua lucrarea. Selectia a avut ca si criterii pretul cel mai mic ofertat si perioada cea mai mare de garantie la lucrari.

in cadrul proiectului au fost efectuate reparatii interioare si exterioare la cladirea scolii, a fost construit spatiul destinat centralei termice, s-a reabilitat sistemul electric interior (circuite electrice interioare, inlocuirea prizelor, intre­rupatoarelor, montare insta­latii de iluminat), a fost mon­tata instalatia de paratrasnet, s-au realizat racordurile la retele de alimentare cu gaz metan si apa, a fost montata centrala termica si aceasta a fost racordata la gaz, apa, curent, s-a amenajat terenul de oina, a fost imprejmuit terenul de sport, s-a amenajat sala de sport, a fost im­prejmuita curtea scolii, s-au amenajat alei de acces si spatiul destinat auto­vehi­culelor.

O alta sectiune a proiectului a fost cea de dotare cu mo­bilier si echipamente PSI. Aici merita mentionat ca a fost achizitionat mobilier nou atat pentru ciclul primar cat si pentru ciclul gimnazial (banci, scaune, dulapuri pen­tru clase, catedre, table scolare), s-au cumparat me­se de laborator `i scaune, mobilier pentru laboratorul de infor­matica si cancelarie, s-a realizat dotarea cu echipa­ment PSI a spatiului ce ada­posteste centrala termica si a laboratorului de infor­matica.

" Prin activitatile desfasurate au fost atinse obiectivele stabilite ale proiectului, respectiv:

- reabilitarea exterioara si interioara a cladirii ~colii cu clasele I-VIII ,,Matei Basarab, " prin lucrari de reparatii la constructiile existente pentru respectarea standardelor Uniunii Europene si Asigu­rarea de sanse egale intre mediul rural si urban, imbu­natatirea confortului termic in salile de clasa prin crearea unui sistem modern, propriu de incalzire, economic si efi­cient, imbunatatirea siguran­tei si protectiei elevilor si profesorilor, prin realizarea unei imprejmuiri a construc­tiilor scolii, crearea conditiilor de imbunatatire a rezultatelor la invatatura (prin acest proiect scoala va dispune de labo­ratoare si sali de clasa dotate conform standardelor euro­pene), cresterea efi­cientei energetice a scolii cu 30% si dimi­nuarea pe viitor a resur­selor financiare alocate cu aceasta destinatie, crearea de sanse egale de educatie, prin imbunatatirea conditiilor de acces la educatie a copiilor comunei si oferirea unor con­ditii de lucru decente pentru cadrele didactice, dotarea cu mobilier modern a 6 sali de clasa, doua labo­ratoare si a cancelariei etc.

Fara a intampina probleme majore in implementare, beneficiind de o echipa de pro­iect competenta si de un management adecvat, pro­iectul s-a incadrat atat in termenele stabilite prin con­tractul de finantare, cat si in bugetul alocat, realizandu-se chiar o economie bugetara de aproximativ 25%.

incepand cu toamna anului 2011 elevii si profesorii cla­selor I-VIII de pe raza comu­nei Turnu Ro`u au putut intra in curtea unei scoli reno­vate si dotate cu echipamente mo­der­ne. Consiliul Local Tur­nu Rosu, impreuna cu Primaria comunei, isi propun ca acest proiect sa fie urmat si de alte proiecte de impor­tanta pentru comunitatea locala, care sa se constituie in adevarate investitii in generatiile de maine ", a mai spus Stelian Istrate.
de Dan Francu


Med EliteAi ceva de comentat ?

Da o nota acestei stiri ( mai mare, mai buna ) :

1

2

3

4

5
Alte stiri adaugate joi, 03 noiembrie 2011


Poza Zilei Sibiu - Raliul Sibiului 2020

Raliul Sibiului 2020
~ 23 septembrie 2020 ~
2003  2004  2005  2006  2007  2008   2009  2010  2011  2012  2013  2014

Tur Virtual in Sibiu
Tur Virtual in Sibiu
( actualizat in 18 05 2010 08:39 )
Poze din Sibiu
Poze din Sibiu
( actualizat in 17 august 2020 )
Loading
Atractii turistice
Atractii turistice
( actualizat in 26 11 2012 09:17 )
Sibiu Video
( actualizat in 17 08 2020 11:43 )
Autostrada A1 / AERIAL VIDEO / Lotul 1 (km 0 - 24) Autostrada A1 / AERIAL / Lotul 4 - Viaduct SacelAutostrada A1 / Lotul 4 / Saliste - Sibiu / ON-ROADInaugurarea podurilor din Cartierul TineretuluiSibiu Rally Show 2013 Aerial VideoTargul de Craciun Sibiu 2013 / Aerial video by Ovidiu Sopa Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului / Muzeul Astra / PREVIEWPiata Unirii din Sibiu - noaptea (Aerial video) Sibiu by night (preview) / Aerial Video
Evenimente in Sibiu
Evenimente in Sibiu
( actualizat in 02 iulie 2019 )
Loading
 

Like Us on Facebook Follow Us on Twitter